Dobré jméno je hlavní vizitkou pro jednotlivce i celý podnik. Pro malou firmu představuje podobně jako pro velkou společnost jednu z nejcennějších devíz. Společnosti by proto vedle reklamy měly investovat také do jejich pověsti a budovat si dlouhodobě pozitivní vazbu se zákazníky. Koncepční a strategická korporátní komunikace zvýší povědomí o firmě, jejích představitelích a aktivitách u zákazníků, i důležitých obchodních partnerů. Její roli oceníte také v krizových situacích, kdy dobře zvládnutá komunikace může napomoci ochránit pověst firmy v rozhodujících okamžicích.

1

Profilace zástupců a témat

Zajímavé téma nebo rozhovor se zástupcem společnosti v ekonomických, marketingových a finančních médiích přináší ohlas u cílových skupin.

3

Příprava na setkání s novináři

Schůzka zástupců společnosti s novináři vždy nemusí probíhat hladce. Odpovídající přípravou a mediálním tréninkem lze řadě nežádoucích situací předejít.

2

Průzkum veřejného mínění

Nemáte dostatek vlastních dat, která podpoří tvrzení firmy v očích české veřejnosti? Získejte je průzkumem veřejného mínění.

4

Zpracování Q & A

Především v krizových situacích jen stěží nacházíme slova na zvídané otázky novinářů. Dobře připravené Q & A Vám tyto okamžiky usnadní.